Praca dodatkowa – praca w domu – praca on line.

Opis

Oferta pracy dodatkowej na rzecz Kancelarii Pacta Sunt Servanda.
Dzień dobry
Na wstępie chciałbym podziękować za zainteresowanie naszą ofertą pracy dodatkowej, która nie tylko jest odporna na wszelkiego rodzaju zawirowania gospodarcze. Pracę można wykonywać w domowym zaciszu, przed komputerem, a polega na pozyskiwaniu klientów na rzecz naszej kancelarii. Nie podpisują Państwo z klientami żadnych umów, nie muszą Państwo także posiadać wiedzy prawniczej, ponieważ wszystko co trzeba zrobić to pozyskać kontakt od klienta (e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko) i przesłać to na adres naszej poczty elektronicznej z krótkim opisem czego dotyczy sprawa. Praca nie jest bardzo absorbująca, a wynagrodzenia jakie proponujemy jest stosunkowo wysokie.
Jak pozyskiwać klienta?
Najłatwiej pozyskać klienta poprzez zamieszczanie w Internecie dużej ilości ogłoszeń. Dodatkowo kopalnią klientów jest portal Facebook, gdzie znajduje się wiele grup tematycznych i tam również często można pozyskać klienta. Przedostatnim kanałem pozyskania klientów jest tzw. marketing szeptany, czyli musisz wśród swoich znajomych, rodziny, bliskich czy to na spotkaniu, czy za pośrednictwem komunikatorów rozpowszechnić informację, iż współpracujesz z kancelarią i poprosić, aby pomogli Ci w rozpowszechnieniu tej wiadomości, tudzież zgłaszali się do Ciebie w momencie, gdy sami będą potrzebowali pomocy. Wisienką na przysłowiowym torcie w pozyskiwaniu klientów są ulotki tzw. zrywki, rozwieszane z twoim nr telefonu w miejscach do tego przeznaczonych. Ta metoda nadal przynosi bardzo dobre efekty. Początek w pozyskiwaniu klientów na pewno będzie trudny i nie będzie taki, jak oczekujesz, ale systematyka przyniesie wymierne efekty. Z doświadczenia innych pracowników mogę zagwarantować dodatkowy dochód na poziomie 7 000 – 9 000 zł przy pracy około 3 – 5 godzin dziennie.
Jaką podpisuję umowę?
Z naszą kancelarią podpisujesz dwie umowy. Pierwsza to umowa agencyjna, która dokładnie określa warunki współpracy pomiędzy naszą kancelarią a Tobą. W zależności od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą jest podpisywana druga umowa. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej nasza kancelaria wystawi umowę zlecenie wraz z rachunkiem i na jego podstawie zostanie wypłacone wynagrodzenie. W przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą rozliczamy się na podstawie faktury VAT na usługę z terminem płatności 7 dni.

Kiedy dostanę wynagrodzenie i ile ono wynosi?
Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie następującego klucza, który jest również uwzględniony w umowie agencyjnej:
1. Odszkodowanie za szkody komunikacyjne.
Szkody musiały mieć miejsce w ciągu ostatnich 20 lat – niezależnie od tego czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie, czy nie. Nasza kancelaria dochodzi roszczeń za szkody na osobie, jak również szkody mechaniczne. W większości procesowanych wypłat odszkodowań, jeśli klient nie ma profesjonalnego pełnomocnika, jest ono znacznie zaniżane. Klienci na tę usługę będą zawsze, a mając możliwość weryfikacji spraw, które miały miejsce do 20 lat wstecz, jest to praktycznie nieograniczona baza klientów. Wynagrodzenie jakie otrzymujesz wynosi 10% od wynagrodzenia jakie uzyska kancelaria.
2. Windykacja należności.
Zawsze będzie potrzeba pomocy w ściągnięciu należności. Niezależnie od tego czy będzie to niezapłacona faktura, nie zapłacone odstępne za wynajem czy brak zwrotu pożyczki. Możliwości można by wymieniać w nieskończoność. Klient może oczywiście sam próbować dochodzić roszczenia przed sądem, potem u komornika, jednak nie zawsze przyniesie to wymierny efekt. Nasza kancelaria często przyjmuje sprawy windykacji po umorzeniu egzekucji komorniczej, a jednak nam udaje się odzyskać należności. Jak to robimy? Komornik nie może wykorzystać narzędzi jakie daje Kodeks Karny w takich przypadkach, którym my bardzo często się posiłkujemy. Dlatego nasza skuteczność w odzyskiwaniu należności jest bardzo duża. Wynagrodzenie jakie otrzymujesz wynosi 10% od wynagrodzenia jakie uzyska kancelaria.
3. Kredyty/pożyczki.
Nasza kancelaria jest pośrednikiem finansowym z dostępem do kredytów bankowych, jak również pożyczek poza bankowych. Niektóre firmy akceptują opóźnienia w płatnościach innych zobowiązań finansowych, jak również zajęcia komornicze. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się dobrać dla niego jak najkorzystniejsze rozwiązanie finansowe. Wynagrodzenie jakie otrzymasz wynosi 10% od wynagrodzenia jakie uzyska kancelaria.
4. Anulowanie mandatów i punktów karnych za przekroczenie prędkości.
Nie trzeba chyba wspominać, ile dziennie wystawianych jest mandatów karnych za przekroczenie prędkości. Możemy anulować mandaty wystawione do 12 miesięcy wstecz. Sukcesywnie są podnoszone kary za przekroczenie prędkości. Klientom nie zawsze chodzi o umorzenie grzywny, co o anulowanie punktów karnych, ponieważ ich zbytnie nagromadzenie powoduje utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Istotne jest to, że możliwość anulowania nałożonego mandatu karnego jest tylko w przypadkach pomiaru dokonywanego za pomocą ręcznego miernika pomiaru prędkości niezależnie czy jest to wiązka radarowa, czy laserowa oraz z zamieszczonego w radiowozie video-rejestratora. W tych przypadkach anulowanie nałożonej kary dla naszej kancelarii jest formalnością. W przypadku nałożenia mandatu karnego na podstawie zdjęcia z foto-radaru sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, ale nie niemożliwa. Wynagrodzenie jakie otrzymasz wynosi 10% od wynagrodzenia jakie uzyska kancelaria.
5. Oszustwa na platformach sprzedażowych OLX, Vinted, Allegro itp.
Handel w internecie z roku na rok jest coraz większy. Sprawia to także niemałe pole do popisu dla oszustów, którzy za wszelką cenę starają się oszukać sprzedających czy kupujących. Teoretycznie tak bezpieczna transakcja jak kupno za pobraniem nie zabezpiecza klienta w żaden sposób. Przykład: Kupujesz drogi telefon w internecie, chcesz się zabezpieczyć i kupujesz go z opcją zapłaty przy odbiorze. Kurier dowozi paczkę, płacisz kilka tysięcy, a Ty zamiast telefonu dostajesz rzecz inną od zamawianej, z reguły całkowicie bez wartości. Dlaczego tak jest? Tylko Poczta Polska, z usług której korzysta bardzo mało sprzedawców i kupujących ze względu na koszty przesyłek, daje możliwość sprawdzenia przesyłki przed opłaceniem jej. Żadna firma kurierska nie daje takiej możliwości, a swoich praw musisz dochodzić na własną rękę. Osoba czując, że została oszukana zgłasza sprawę na policji. O ile uda mu się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, gdyż nie zawsze jest tak wesoło. W większości sprawy takie są umarzane z racji znikomej szkodliwości czynu lub braku wykrycia sprawcy. Nasza kancelaria posiada narzędzia, aby takiego oszusta zmobilizować do zwrotu pieniędzy, w posiadanie których wszedł łamiąc prawo. Wynagrodzenie jakie otrzymasz wynosi 10% od wynagrodzenia jakie uzyska kancelaria.
6. SDE – System Dozoru Elektronicznego.
Każda osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy może ubiegać się o odbywanie kary w warunkach domowych w Systemie Dozoru Elektronicznego. System Dozoru Elektronicznego polega na założeniu skazanemu opaski na nogę i umieszczeniu centrali w miejscu jego zamieszkania. Skazany może w czasie odbywania kary pracować, uczyć się i opuszczać miejsce zamieszkania, ale tylko w godzinach, które są wyznaczone przez Sąd. Wynagrodzenie jakie otrzymasz to 500,00 zł.
7. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego oraz przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Osoby skazane prawomocnym wyrokiem, a nie mogące ubiegać się o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego często trafiają do zakładu karnego. Niestety system penitencjarny działa tak, że rzadko udzielają one warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu połowy lub dwóch-trzecich kary. Wiele osób skazanych pisząc wnioski do Sądu bez wykorzystania profesjonalnego pełnomocnika z góry skazywana jest na porażkę. Podobnie sprawa się ma w przypadku przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Do tych klientów można zaliczyć także osoby, które oczekują na karę pozbawienia wolności i starają się o warunkowe odroczenie kary pozbawienia wolności i trafienia do zakładu karnego. W Polsce jest około 70 000 osób pozbawionych wolności, a dziennie zapada kilkaset nowych wyroków skazujących w wymiarze ponad jednego roku. Wynagrodzenie jakie otrzymasz to 1 000,00 zł.
8. Przywracanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli odzyskiwanie prawa jazdy.
Z roku na rok coraz łatwiej kierowcom jest utracić prawo jazdy ze względu na zaostrzanie przepisów o ruchu drogowym, ale także z racji jazdy pod wpływem środków niedozwolonych. Na dzień dzisiejszy utracenie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest coraz bardziej realne. Nasza kancelaria nie popiera jazdy pod wpływem środków niedozwolonych, czy też nagminnego łamania przepisów o ruchu drogowym, ale jeśli istnieje możliwość odzyskania uprawnień to każdy klient ma prawo z tego skorzystać. Niezależnie od czasu na jaki zostały klientowi odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów może on dochodzić swoich praw przed Sądem, nawet jeśli zostały one zabrane dożywotnio. Wynagrodzenie jakie otrzymasz to 1 000,00 zł.
9. Porady prawne i pisanie wniosków bez zastępstwa procesowego.
Wiele osób boryka się z mniejszymi czy też większymi problemami, z którymi powinien udać się do adwokata lub radcy prawnego, a bagatelizuje problem. Przyjmijmy taką sytuację: Klient składa wniosek do ZUS czy MOPS o rentę, czy zasiłek. Dostaje oczywiście decyzję odmowną. Klient sami pisze odwołanie. Zapada kolejna decyzja odmowna. Większość klientów nie ma wiedzy prawniczej i odwołując się nie jest w stanie posiłkować się stosownymi przepisami, które działałyby na jego korzyść. Taka sama sytuacja ma miejsce również przy reklamacjach. Okoliczności, gdzie niezbędna jest pomoc prawnika można by wymieniać w nieskończoność. Osobiście uważam, że lepiej zapłacić kilka złotych za poradę prawną czy też napisanie pisma profesjonalnej kancelarii, niż przegrać sprawę ze względu na niewiedzę prawniczą lub brak pełnomocnika. Nieznajomość prawa nie jest brana jako okoliczność usprawiedliwiająca. Wynagrodzenie jakie otrzymasz to 50,00 zł.
W czasie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu, gdy przekażesz naszej kancelarii kontakt do klienta, nasi konsultanci kontaktują się z nim i ustalają warunki współpracy. Po ich zaakceptowaniu przez klienta, podpisaniu umowy i nadaniu naszej kancelarii pełnomocnictwa przekazany przez Państwa klient jest zapisany do Państwa rozliczenia, o czym jesteście Państwo informowani wiadomością e-mail. Wynagrodzenie zostaje naliczone w momencie faktycznego uznania rachunku kancelarii. Otrzymują Państwo wiadomość o treści: nr sprawy, kwota naliczonego wynagrodzenia. To, kiedy zostanie ono wypłacone zależy od Państwa, ponieważ to Państwo albo wystawiają nam fakturę VAT z terminem płatności 7 dni, albo przekazuje nam informację, że na naliczone wynagrodzenie mamy przygotować umowę zlecenie wraz z rachunkiem.
Czy mogę zarobić więcej?
Wielu z naszych współpracowników po tym jak sami na własnej skórze przekonują się, że współpraca z naszą kancelarią jest opłacalna z racji tak dobranych produktów chciałaby zarabiać więcej. Nasza kancelaria dała taką możliwość poprzez zapraszanie do współpracy innych osób poleconych przez Państwa, za co otrzymują Państwo dodatkowe wynagrodzenie według następującego schematu:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zapraszasz do współpracy np. swojego kolegę. On przekazuje nam klientów, za które dostaje wynagrodzenie zgodnie z powyższym rozpisaniem. Ty za to, że poleciłeś nam swojego kolegę dostajesz dodatkowe 10% z wynagrodzenia kancelarii. Twój kolega także by chciał zarobić więcej i proponuje współpracę naszej kancelarii swojemu koledze. Twój kolega za pracę swojego kolegi dostaje 10% z wynagrodzenia kancelarii, a Ty dostajesz 9%.
Podsumowanie:
Każdemu powtarzam, aby nie podejmował decyzji o współpracy z naszą kancelarią pochopnie. Najlepiej by zostało to przemyślane i została obrana strategia. Czy jest możliwość dorobienia, jak wspominałem wcześniej, kwoty w ramach między 7 000,00 a 9 000,00 zł? Uważam i cały czas będę to podtrzymywał - TAK. Miesiąc ma 30 dni. Przekazując nam 3 klientów na odzyskanie prawa jazdy, 3 klientów na warunkowe zwolnienie z zakładu karnego, do tego jeszcze kilku klientów na odszkodowanie itd. oraz zapraszając do współpracy po 2–3 osoby miesięcznie, ta kwota jest jak najbardziej osiągalne. Stawki, jakie możesz uzyskać są podane więc z góry Państwo będą wiedzieli, ile w danym dniu zarobili.
Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do współpracy.
Pozdrawiam
Prokurent
Kancelaria Pacta Sunt Servanda
Sebastian Niewiadomski.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Kancelaria Pacta Sunt Servanda

January 26, 2023 05:09
Telefon kontaktowy: 572730546
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wmyslowicach.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...